VI CONGRÉS INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓ

ENSENYAMENT A DISTÀNCIA DE TRADUCCIÓ I LLENGUA

 

clac 15/ 2003

 

Barcelona, 10-12 de maig 2004

 

http://www.fti.uab.es/congres2004/

 

 

Termini per a la presentació de resums: 31 d’octubre de 2003

 

 

Departament de Traducció i d’Interpretació

Universitat Autònoma de Barcelona

cg.traduccio2004@uab.es

 

 

CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

 

El desenvolupament de les tecnologies de la comunicació i de la informació ens ha permès de superar les dues barreres que durant segles no havíem sabut trencar: el temps i l’espai. La necessitat de traduir ha crescut un cop ens hem alliberat d’aquestes limitacions i ha arrossegat, a continuació, l’ensenyament de la traducció i de les llengües cap a noves formes de comunicació. Des de qualsevol part del planeta hem aconseguit de tenir accés a tota mena d’ofertes que ens proposen des d’indrets allunyats, i la universitat ha de poder trobar també el seu lloc en aquest nou ordre global.

 

 

Durant el VI Congrés Internacional de Traducció volem debatre els reptes que comporta a la universitat i, en concret, a l’ensenyament de la traducció i de les llengües per a la traducció la possibilitat d’oferir cursos a estudiants que no visitaran el seu campus de manera presencial com fins ara. Hi volem debatre també els avantatges i les servituds que ha suposat l'aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació a l'ensenyament a distància de la traducció i de les llengües per a la traducció a la universitat.

 

 

Els temes del Congrés seran, doncs, els següents:

 

L'ensenyament a distància de la traducció (disseny curricular, metodologies i experiències)

L'ensenyament a distància de la llengua i de la cultura (disseny curricular, metodologies i experiències)

L'ensenyament a distància de les eines per a la traducció (Tradumàtica) (disseny curricular, metodologies i experiències)

Aspectes metodològics en l'ensenyament a distància (models pedagògics, paper del professor, tipus d’interacció, tipus d’aprenentatge)

Aspectes tècnics de l'ensenyament a distància (plataformes, eines de comunicació i d’aprenentatge, i eines de producció)

Avantatges i servituds de l’ensenyament a distància respecte de l’ensenyament presencial

 

 

 

PRESENTACIÓ DE RESUMS

 

Convidem les persones interessades a presentar treballs sobre les línies temàtiques del congrés o sobre altres temes relacionats amb l'ensenyament a distància de la traducció i de les llengües. El termini per a la presentació de resums acaba el dia 31 d’octubre de 2003. Els resums han de tenir una extensió màxima de 300 paraules i es poden presentar en qualsevol de les llengües del congrés (català, castellà, anglès i francès). Els resums s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica cg.traduccio2004@uab.es.

 

Cal fer constar el nom de l’autor i la seva institució, l’adreça postal i electrònica i els números de telèfon i de fax. El dia 30 de gener del 2004 es comunicarà per correu electrònic a les autores i autors la llista de treballs acceptats.

 

 

Departament de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, tel. 935812761

 

 

© Círculo de lingüística  aplicada a la comunicació/ Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 15, septembre 2003. ISSN 1576-4737.

http://www.ucm.es/info/circulo/no15/barcelon.htm

 

clac 15

 

portada