RITERM 2004. IX SIMPOSI IBEROAMERICÀ DE TERMINOLOGIA

La terminologia al segle XXI:

contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat

 

clac 17 /2004

 

Barcelona, 29 novembre - 2 desembre 2004

 

http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04ca.htm

español: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04es2.htm

português: http://www.iula.upf.es/riterm04/rit04pt2.htm

 

 

 

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Universitat Pompeu Fabra

 

 

Data límit per enviar propostes de comunicacions (resums)

29 de febrer de 2004

 

 

PRESENTACIÓ

 

El IX Simposi Iberoamericà de Terminologia tindrà lloc a Barcelona els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2004. Aquest Simposi coincideix amb la celebració a Barcelona, durant l’any 2004, del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, primera edició d’un nou esdeveniment internacional i multitudinari que es proposa promoure el diàleg entre les diferents cultures del món per tal d’articular una cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat, amb l’objectiu d’impulsar un procés de globalització basat en criteris ètics compartits.

 

La Red Iberoamericana de Terminología RITerm desitja cooperar amb aquests objectius dedicant el IX Simposi a la terminologia al servei dels tres eixos temàtics del Fòrum de les Cultures: la pau, la diversitat i la sostenibilitat.

 

La terminologia pot tenir un paper important en aquest diàleg, des d’un doble vessant: d’una banda, perquè pot participar en la delimitació de conceptes fortament ideologitzats i polisèmics que són a la base de molts conflictes desencadenats; d’una altra, perquè la terminologia és un element clau en la transmissió d’idees i coneixements en un marc de plurilingüisme i especialització

 

PANELLS TEMÀTICS

 

Sobre la base dels tres eixos temàtics pau, diversitat i desenvolupament sostenible les conferències plenàries, les comunicacions, les presentacions de pòsters i les taules rodones es vertebraran en sessions sobre els següents temes:

 

Terminologia i resolució de conflictes socials i econòmics

Recursos, metodologies i tecnologies al servei del desenvolupament social i la sostenibilitat de les llengües

Terminologia i diversitat lingüística i cultural

Necessitats comunicatives i cooperació professional

La nova lingüística al servei del desenvolupament teòric i aplicat de la terminologia

Terminologia i llengües majoritàries, minoritàries i minoritzades

Innovació docent en terminologia

Tecnologies i nous recursos per a l’automatització del procés de treball en terminologia

 

ESTRUCTURA BÀSICA DEL SIMPOSI

 

Conferències plenàries

Cada dia es farà una conferència plenària.

Les conferències plenàries s’encarregaran a especialistes de prestigi reconegut.

En les properes circulars s’informarà del programa de conferències previst.

 

Taules rodones

Durant el Simposi se celebraran dues taules rodones sobre alguns dels eixos temàtics de l’acte. Es preveu un espai per al debat obert per part dels assistents.

En les properes circulars s’informarà del títol de les taules rodones i dels convidats que hi participaran.

 

Comunicacions

De totes les comunicacions presentades, se seleccionaran per exposar oralment les que tinguin una afinitat suficient amb els panells temàtics del Simposi i les que aportin innovació en l’àmbit de la terminologia.

Les comunicacions es distribuiran en sessions paral·leles organitzades per temes i hauran de ser presentades, com a mínim, per un dels seus autors.

 

Presentació de pòsters

La resta de comunicacions que s’hagin seleccionat es presentaran en forma de pòster.

S’organitzaran dues sessions de discussió per tal que els autors dels pòsters puguin comentar els seus treballs amb els assistents.

 

Vitrina terminològica

Es preveu una exposició de recursos terminològics, que podrà incloure materials publicats i l’accés a recursos electrònics com ara pàgines web, cursos on line, CD-ROM, bancs de dades, etc.

Igualment, les empreses i institucions participants podran fer presentacions dels recursos tecnològics aplicats a la terminologia.

 

LLENGÜES DEL SIMPOSI

 

Les llengües de treball del Simposi seran el català, l’espanyol i el portuguès.

 

Hi haurà traducció simultània, cap a totes les llengües del simposi, de les conferències plenàries i de les taules rodones.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ

C/ Carme, 47. 08001 Barcelona

http://www.iecat.net/inici.htm

Institut d’Estudis Catalans

 

Presidència: M. Teresa Cabré (IULA-UPF)

Economia i administració: Carme Bach (IULA-UPF), Judit Feliu (IULA-UPF), Mercè Lorente (IULA-UPF), M. Rosa Mateu (Universitat Politècnica de Catalunya)

Organizació: Marta Estella (niversitat Autònoma de Barcelona), Judit Freixa (IULA-UPF), Jaume Martí (IULA-UPF), Gemma Martínez (IULA-UPF), Mònica Pereña (Direcció General de Política Lingüística)

Continguts: Rosa Colomer (TERMCAT), Rosa Estopà (IULA-UPF), Carles Tebé (IULA-UPF)

Coordinació del comitè organitzador: Rosa Estopà, Judit Freixa, Mercè Lorente

 

COMITÈ DE RITERM

 

Sra. Ieda Alves (Universidade de São Paulo)

Sr. Manuel Célio Conceição (Universidade do Algarve)

Sra. Rosa Estopà (Universitat Pompeu Fabra)

Sra. Josefa Gómez de Enterría (Universidad de Alcalá de Henares)

Sra. Gloria Guerrero (Universidad de Málaga)

Sr. Manuel Núñez Singala (Universidad de Santiago de Compostela)

Sr. Gerardo Sierra (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sra. Astrid Wenzel (Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires)

 

SECRETARIA DEL SIMPOSI

 

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Universitat Pompeu Fabra

 

La Rambla 30-32

E-08002-BARCELONA

Tel. 00-34-93 542 2322

Fax 00-34-93 542 2321

 

Correu electrònic informació general: riterm04@upf.edu

Correu electrònic exclusiu per a resums: orgriterm04@upf.edu

 

 

© Círculo de lingüística aplicada a la comunicació/ Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 17, febrero 2004. ISSN 1576-4737.

http://www.ucm.es/info/circulo/no17/barcelo.htm

 

clac 17

 

portada