PRIMERES JORNADES SOBRE HUMOR I SOCIETAT

clac 21/ 2005

Lleida, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2005

 

http://www.geocities.com/lichtenberger.geo/humorisoc/hindex.html

     

 

Primeres jornades sobre humor i societat . Els usos de l’humor en la feina: salut, crítica i comunicació

Universitat de Lleida, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2005

 

Data límit: 15 de gener de 2005

 

En aquestes primeres Jornades sobre Humor i Societat, volem crear un espai perquè professionals i estudiosos puguin participar i discutir a l’entorn de 3 línies temàtiques:

      a) les relacions entre humor i salut en l’àmbit de la feina ordinària,

      b) la crítica a través de l’humor de les relacions humanes i sociolaborals que sorgeixen en la feina, i

      c) la comicitat i la creativitat en les situacions comunicatives relacionades amb la feina.

 

      Els treballs poden ser enfocats des de diferents perspectives: psicologia, sociologia, lingüística, etnografia, o comunicació audiovisual. Els estudis sobre humor gràfic seran gratament benvinguts.

 

Convocatòria

      Les relacions entre humor i societat són un camp d’interès creixent en els darrers anys, tant per als estudiosos de la comunicació de diferents àmbits, com per als professionals que desenvolupen la seua feina tractant de millorar l’entorn. Els enfocaments més actius sobre l’humor en la societat insisteixen en el paper terapèutic i beneficiós de la funció còmica, sense oblidar els aspectes crítics que posen de manifest disfuncions socials de diverses menes, i alhora aquells que col·laboren creativament proporcionant una visió alternativa de les situacions.

 

Ponències plenàries (llistat provisional)

      Eduardo Jáuregui, Ciències Polítiques i Socials, comunicòleg.

      Luís Muñiz, Facultat de Psicologia, SEK, Segòvia.

      Xavier Laborda, Lingüística, Universitat de Barcelona.

      Màrius Serra, escriptor i periodista.

     

Calendari

      15 de gener de 2005: data límit per a la presentació de les propostes de comunicació.

      1 de febrer de 2005: data límit per notificar l’acceptació o no de les propostes presentades.

 

Matrícula i inscripcions

      La matrícula es formalitzarà amb l’ingrés al compte corrent 2100.2464.65.0200002565 de La Caixa de Pensions de la quantitat de: docents i professionals - 60 euros, estudiants - 40 euros.

Cal fer constar el nom de la persona que fa l'ingrés i el concepte "Jornades Humor i Societat", i conservar el resguard bancari per a la seua presentació el primer dia de les Jornades. És condició per presentar un comunicació estar inscrit a les Jornades.

 

Dates i seu de les Jornades

      Primeres Jornades sobre Humor i Societat,

      30, 31 de març i 1 d’abril de 2005,

      Facultat de Medicina,

      Universitat de Lleida,

      Av. Alcalde Rovira Roure, 80, Lleida.

 

      Comitè científic

      Dr. Josep Maria Domingo, Universitat de Lleida.      

      Dr. Lluís Payrató, Universitat de Barcelona.

      Dr. Ramon Camats, Institut Municipal d’Educació.

      Dr. Vicent Salvador, Universitat Jaume I de Castelló.

      Sr. Carles Porta, Comunicació, Universitat de Lleida.

     

Comitè organitzador

      Dr. Francesc Abella, Psicologia Clínica, Universitat de Lleida.

      Dra. Francesca Sanvicén, Geografia i Sociologia, Universitat de Lleida.

      Dra. Salomé Ribes, Filologia Catalana, Universitat de Lleida.

      Dr. Amadeu Viana, Filologia Catalana, Universitat de Lleida.

      

Institucions organitzadores

      Unitat d’Humor Terapèutic, UdL,

      Unitat de Narrativa i Conversació, UdL,

      Humoràlia,

      Pallassos sense fronteres.

     

Secretaria de les Jornades

      Salome Ribes & Amadeu Viana,

      Unitat de Narrativa i Conversació, correu electrònic: humorisoc@filcat.udl.es ,

      Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Universitat de Lleida.

 

Lleida, 1 de desembre de 2004

 

© Círculo de Linguística Aplicada a la Comunicación 21, febrero 2005. ISSN 1576-4737.

http://www.ucm.es/info/circulo/no21/lleida.htm

 

clac 21/ 2005

 

portada