Ir al contenido

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 12 de agosto de 2020

Inicio | ¿Quiénes somos? | Editar mi portal

Marés nos pousos de Café (2010)

Mostra de poetas de expresión galega en Madrid (El Taller del Poeta, 2010)

 

Este ano non chove con distinta cadencia

e os recantos da miña casa son vellos coñecidos.

 

Este ano non me asusta o océano encrespado das follas

e as arbores núas perderon

o tenebrismo nocturno dos contos.

 

Este ano tampouco escoito a túa voz,

pero o seu eco repítese

coma se rebotase nas paredes

berrando no silencio angustioso dos mortos.

 

Este ano, o espello

devólveme a mesma figura;

vinte anos máis grande

vinte veces máis soa

co mesmo desexo de ser unha princesa

coa  mesma destreza para inventar historias.

 

Este ano xa non me recoñezo

nesa muller adulta que me mira

que chora, cae, sorrí, que se levanta;

que ten medo, e trema,

que se esconde;

esa muller adulta que me mira,

que busca nos meus ollos,

e non se recoñece.

 

 

 

 

Género al que pertenece la obra: Poesía
Bookmark and Share

Comentarios - 6

Replica louis vuitton handbags

6
Replica louis vuitton handbags - 29-03-2013 - 04:06:24h

Excellent post. This was actually what I was looking for, and I am glad that I finally came here!

Replica Prada handbags

5
Replica Prada handbags - 29-03-2013 - 03:59:47h

you did a good job

Replica handbags uk

4
Replica handbags uk - 29-03-2013 - 03:58:06h

good article,nice

Replica watches

3
Replica watches - 29-03-2013 - 03:55:30h

Thanks for the fantastic post here. I have never seen anything like that before so I really appreciate that. I hope to see more great articles here in the future too so keep it up and good luck to all of you!

rolex replica

2
rolex replica - 26-10-2012 - 10:36:10h

This is a very interesting article, I hope you will carefully read every detail of the article inside, thank you very much to share more blog resources, it gives us good information. Coach Outlet Online is very useful, it is important not to place undue reliance on it. Thank you for reminding me!

hermes bags

1
hermes bags - 22-08-2012 - 05:34:52h

HI,Really Fantastic posts in this post there are many information about what i need.thank you!


Escritores complutenses 2.0. es un proyecto del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid
Sugerencias