Ir al contenido

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 29 de enero de 2020

Inicio | ¿Quiénes somos? | Editar mi portal

O medo: síntoma patognomónico da ditadura

Todos os autoritarismos que veño de citar, polo mero feito de exercelos os que en si mesmos e ante os demais séntense, vívense e móstranse como débiles e fráxiles, gozan nas súas manifestacións públicas do privilexio da presunción de verdade.

É dicir; a xente admite como un acto de fe as súas formulacións ideolóxicas, teolóxicas ou prexuizosas, non someténdoas á crítica da razón nin da opinión.

Género al que pertenece la obra: Ensayo literario,Periodismo literario
Bookmark and Share

Comentarios - 0

No hay comentarios.


Escritores complutenses 2.0. es un proyecto del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid
Sugerencias