Ir al contenido

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Martes, 9 de agosto de 2022

Inicio | ¿Quiénes somos? | Editar mi portal

«Pensarmos o Día da Galiza» (25 de Xullo do 2021)

Todas as culturas de todos os países do mundo necesitan, e gustan, dedicar un día ao ano a conmemorar a súa pervivencia ao longo da historia, no que celebrar o feito de continuar camiñando xuntos polo vieiro da existencia en común.

Por iso é un día de exaltación, de alegría e bos desexos, tal coma se fose o aniversario do noso nacemento.

Género al que pertenece la obra: Ensayo literario
Bookmark and Share

Comentarios - 0

No hay comentarios.


Escritores complutenses 2.0. es un proyecto del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid
Sugerencias