Ir al contenido

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Martes, 24 de mayo de 2022

Inicio | ¿Quiénes somos? | Editar mi portal

«Carnota, a súa praia e os seus hábitats, e o turismo» (agosto do 2017)

Iste documento é un informe-reportaxe sobre a situación actual (en agosto do 2017) da "Zona de Especial Conservación Carnota-Monte do PIndo", na Coruña. Nel amósase o seu estado progresivo de deterioro, que é preciso revertir para evitar a súa desaparición.

Género al que pertenece la obra: Ensayo literario
Bookmark and Share

Comentarios - 0

No hay comentarios.


Escritores complutenses 2.0. es un proyecto del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid
Sugerencias